26 Mac 2013

Kelayakan sebagai hadhinah


Hadhinah bermaksud penjaga kepada anak atau anak-anak iaitu sama ada ibu atau bapa atau orang lain selain ibu dan bapa. Saya terpanggil untuk membincangkan topik ini setelah seorang kenalan mengirimkan SMS meminta penjelasan tentang kes adiknya. Hadhanah atau hak jagaan anak pula bermaksud pemeliharaan anak lelaki atau anak perempuan yang masih kecil dan belum boleh berdikari, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Setelah berlaku perceraian antara ibu bapa, persoalan yang timbul ialah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak-anak tersebut? Ramai wanita yang sanggup bertahan hanya kerana bimbang kehilangan anak tambah bila diugut suami atau kerana wanita itu tidak bekerja.

Hakikatnya, Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah kerana secara asasnya ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu mendidiknya dan lebih sabar mengasuh anaknya daripada si ayah. Menurut satu riwayat daripada Abdullah bin Umar r.anhu: “Seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahawa anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku”. Selepas mendengar aduan itu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:,“Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain”. – hadis  riwayat Abu Daud.

Menurut Undang-undang Keluarga Islam, sekiranya anak-anak di bawah usia mumaiyiz, mereka berhak dipelihara oleh ibu mereka bererti hak jagaan diberikan kepada isteri. Berdasarkan maksud seksyen 84(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan: kanak-kanak lelaki yang belum mumaiyiz ialah dari usia bayi hingga berumur enam tahun. Kanak-kanak perempuan pula dari usia bayi hingga berumur lapan tahun. Ini bermakna kanak-kanak lelaki yang telah mencapai umur tujuh tahun dan kanak-kanak perempuan yang telah mencapai umur sembilan tahun dianggap mumaiyiz. Mumaiyiz bermaksud berkemampuan untuk membuat keputusan membezakan antara yang baik dan buruk.

Namun, si ibu berhak memohon hak lanjutan penjagaan sehingga usia anak mencapai 11 tahun bagi perempuan dan sembilan tahun bagi lelaki. Selepas usia tersebut, mahkamah akan memberi pilihan kepada anak-anak untuk memilih sama ada ingin bersama ibu atau bapa mereka. Namun, ada masanya keputusan anak tersebut tidak diambil kira. Undang-undang Keluarga Islam memperuntukkan: keputusan yang dibuat oleh anak tidak mutlak kerana mahkamah boleh memerintahkan keputusan yang berlawanan dengan pilihan anak. Sebagai contoh, jika si anak memilih untuk tinggal bersama bapa dengan alasan bapa selalu bawa membeli belah atau bermain ‘game’ dan enggan tinggal bersama ibu kerana ibu selalu suruh belajar atau mengaji, maka mahkamah akan menyerahkan hak jagaan kepada si ibu.

Kelayakan yang perlu bagi seorang ibu untuk mendapatkan hak penjagaan terhadap anak-anaknya ialah seorang Islam, sempurna akal, berumur yang melayakkannya memberikan penjagaan dan kasih sayang yang diperlukan oleh si anak, berkelakuan baik mengikut akhlak Islamiyah dan tinggal di tempat anak itu tidak mungkin terdedah kepada apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

Ramai isteri yang rasa bimbang dengan hak jagaan kerana mereka tidak bekerja. Jika dilihat kepada kelayakan yang perlu, tidak mensyaratkan seorang ibu itu bekerja bagi melayakkannya mendapatkan hak jagaan. Ini adalah kerana anak-anak adalah di bawah tanggungan bapa sepenuhnya hinggalah anak tersebut mampu berdikari (bagi lelaki) atau berkahwin (bagi perempuan).

Ada beberapa sebab yang boleh menyebabkan kelayakan seorang ibu hilang antaranya jika ibu itu bernikah dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan anak itu. Namun, ada kes isteri berkahwin lain tetapi masih mendapat hak menjaga dan memelihara anak-anaknya. Kenapa? Sebenarnya, kehilangan kelayakan seorang ibu diputuskan oleh mahkamah. Sekiranya seorang bapa dapati bekas isterinya berkahwin lain, si suami boleh mengemukakan permohonan untuk melucutkan hak hadhanah yang diperolehi oleh bekas isterinya. Sekiranya mahkamah dapati, perkahwinan baru bekas isteri tidak mengganggu kebajikan si anak, hak jagaan akan tetap diberikan kepada si ibu.

Paling penting, dalam menentukan hak jagaan ini, mahkamah menitikberatkan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak agar anak-anak dapat hidup berlandaskan ajaran Islam.

****Siaran November 2009

Tiada ulasan: